Valmennustiimi Eximia Oy

Eximia toimii ulkomaisten yliopistojen edustajana Suomessa

Eximian kautta voit aloittaa opinnot useissa eri yliopistoissa Euroopassa.

Eximia toimii noin 20 ulkomaisen yliopiston edustajana Suomessa.  Tällä hetkellä kauttamme on mahdollista hakeutua vaivattomasti opiskelemaan samoja aineita ulkomaisiin korkeakouluihin ja yliopistoihin kuin Suomessa. Tämän lisäksi tarjoilla on laaja kirjo muita aineita, kuten urheiluun, muotiin, brändeihin ja taiteisiin liittyviä korkeakoulututkintoja.

Ulkomainen tutkinto

Eurooppalaisissa yliopistoissa suoritettavat kandin ja maisterin tutkinnot ovat vertailukelpoisia suomalaisiin nähden ja tutkinnon suoritettua voi jäädä työskentelemään Euroopassa tai hakea töitä Suomessa. Ulkomaisessa yliopistossa suoritettu tutkinto on useassa tapauksessa työnantajan mielestä kiinnostava, koska henkilö omaa hyvän kielitaidon ja hänellä on laajempaa käytännön näkemystä Suomen rajojen ulkopuolelta. Moni suomalainen yritys tähyää kansainvälisille markkinoille ja tällöin muualla kuin Suomessa kouluttautuneet ovat kiinnostava vaihtoehto rekrytointeja tehtäessä.

Opiskelu eurooppalaisissa yliopistoissa on samantyyppistä kuin Suomessa. Selkeästi on kuitenkin havaittavissa useissa edustamissamme yliopistoissa pienryhmäopetukseen panostaminen, mikä takaa opiskelijalle keskeisissä kohdissa aikaa ja resurssia asioiden opiskeluun. Myös projektitöitä tehdään yliopistojen ja yritysten välillä, mikä antaa yrityksille verrattoman mahdollisuuden katsastaa kykyjä. Tyypillisesti opinnot kestävät Euroopassa 3 – 5 vuotta ja lääketieteen opinnot noin kuusi vuotta.

Opiskelu ulkomailla kasvattaa suosiotaan

Aikaisemmin opiskelu ulkomailla oli harvinaista, viimeisen ehkä kymmenen vuoden aikana siitä on tullut kuitenkin yhä suositumpaa. Käytännössä kyseeseen tuli opiskelijavaihto eli mennä vuodeksi tai lyhyemmäksi ajaksi kansainväliseen yliopistoon opiskelemaan ja näin saada opintoihin ja elämään kansainvälistä vaikutetta.

Uudet tuulet puhaltavat kuitenkin nyt, sillä mahdollisuudet ovat lisääntyneet roimasti. Sen lisäksi, että koko opiskelun voi suorittaa ulkomailla on suosittua tehdä kanditutkinto ja maisteritutkinto eri maissa. Ehkä tyypillisintä on aloittaa oma kanditutkinto kotiyliopistossa, mutta hakeutua suorittamaan maisteria ulkomaille. Tämä mahdollistaa myös alan vaihtamisen eli voi opiskella uusia oppiaineita.

Eximian hallituksen puheenjohtaja professori Jukka Heinonen, joka opettaa myös Reykjavikin yliopistossa Islannissa on huomannut, että islantilaiset suoritettuaan kanditutkinnon lähtevät opiskelemaan maisterin tutkintoa ulkomaille. Hänen oppilaansakin ovat useista eri kansallisuuksista samoin kuin tutkimusryhmät ovat ympäri maailmaa. Maailma muuttuu koko ajan kansainvälisemmäksi.

Korkeakoulu hakijavalinta uudistui – kannattaako hakea ulkomaiseen yliopistoon

Suomen korkeakoulu ja yliopistojen hakijavalintauudistus herättää useanlaisia näkemyksiä. Ehkä nuivimmin suhtautuvat ovat aikaisemmin ylioppilaaksi kirjoittaneet ja juuri lukion kakkosluokkalaiset ja abit.  Aikaisemmin kirjoittaneiden tulisi varautua korottamaan ylioppilaskokeidensa numeroita, mikäli opintopaikkaa ei ole vielä haluamastaan oppiaineesta saanut.  Samalla abit ja lukiolaiset tuskailevat omien ainevalintojensa vaikutusta jatko-opintoihin. Onneksi uudistajat jättivät pääsykoeväylän voimaan, mikä antaa edelleen mahdollisuuden hakeutua vanhaan tapaan yliopistoihin Suomessa. Aika näyttää minkälaiseksi kilpailu yliopisto-opintojen aloituspaikan saamiseksi muodostuu. Toisaalta ehkä hyvät ylioppilastutkinnon arvosanan saaneet pääsevät suoraan yliopistoon ja toisaalta välivuosia ja ylioppilaskokeen korottajien muodostama joukko kamppailee aloituspaikoista.

Jos kuitenkin pääsykoeväylä ja ylioppilaskokeen korottamisrumba tuntuu epämielekkäältä ajan tuhlaukselta, niin voi hakeutua kansainvälisiin yliopistoihin ja päästä nopeammin opintoihin kiinni. Näin voi myös välttyä ylioppilastutkinnon ja korkeakouluopintojen turhilta välivuosilta.

Loppupelissä kun opiskelija on motivoitunut ja suorittaa hyvin tutkintoaan missä tahansa yliopistossa ja hänen arvosanansa ovat hyviä ovat työllistymismahdollisuudetkin erinomaiset, jopa Suomea paremmat. Ulkomaisissa yliopistoissa hyvin suoriutuminen opinnoissa palkitaan ja se avaa lisäksi stipendimahdollisuuksia. Suomalaiset ylioppilaat ovat hyvässä huudossa osaamisen tasonsa ja motivaationsa tähden ulkomaisissa ja eritoten eurooppalaisissa yliopistoissa. Tämä, kuin moni muukin asia on osaltaan maakuvaamme suotuisasti parantava pieni osatekijä.

Lisätietoja ulkomailla opiskelusta www.eximia.fi/ulkomaille-opiskelemaan/ tai Pasi Petäjä 0400 766 725